İLKELERİMİZ

HAKKANİYET

 • Adaletin ve ahlakın birbirini tamamladığı bir sistem.
 • Paylaşım gerektiren durumlarda paylaşımı adil yapmak.
 • Haklı olanın yanında olmak, haksız olanı iyileştirmek için çaba göstermek.
 • Kendi haklarını bilip, başkalarının hakkına da saygı göstermek.

NEZAKET

 • Herzaman nazik ve saygılı olmak.
 • Başkalarını rahatsız edici davranıştan sakınmak.
 • Gereken ilgiyi göstermek.
 • İyimser olgun ve duyarlı olmak.

GÜVENİLİRLİK

 • Verdiği sözü tutar.
 • Yapamayacağı bir şeye söz vermez. Yapacağı bir şeye söz verir.
 • Her zaman dürüsttür.
 • Çevresine ve insanlara zarar verici davranışlardan sakınır.
 • Herkese eşit uzaklıkta durur.

ADALET

 • Eşit paylaşımda bulunur.
 • Herkese, ayrım gözetmeden eşit hizmet verir.
 • Hiç kimseye imtiyaz tanımaz.

DÜRÜSTLÜK

 • Her koşulda doğruyu söyler.
 • Adaletli davranır.
 • Herkesin hakkına saygılı olur.
 • Tarafsız ve objektiftir.

BÜTÜNLÜK

 • Her zaman birlik olmaya çalışır.
 • Ortak paylaşım ve işbirliği yapar.
 • Sözleri ve davranışları ile birlik içinde olur.
 • BEN değil BİZ olur.

SAYGINLIK

 • Başkalarını dinlemeye anlamaya istekli olur.
 • Düşüncelerinde esnek ve ön yargıdan arınık olur.
 • Öncelik sırasına uyar.
 • Sır saklar.
 • Başkalarının arkasından her zaman iyi konuşur.

SABIR

 • Elinden gelen gayreti sonuna kadar gösterir.
 • Zor koşullar altında bile metanet ve cesaret duygusunu devam ettirir.
 • Kendine hakim olur.
 • Başladığı işi bitirir.
 • Kararlıdır vazgeçmez.

YARDIMSEVERLİK VE MERHAMET

 • İhtiyacı olanın elinden tutar.
 • Bölüşmeyi ve paylaşmayı sever.
 • Karşılık beklemeden faydalı işler yapar.
 • Yardım etmeye gönüllüdür.